Scroll Top

Victoria terrasse

Mulighetsstudie og omregulering av Victoria Terrasse fra kontorer for Utenriksdepartementet til boliger og næringslokaler.

Prosjektet består av 3 fredningsverdige kvartaler fra 1867-1889. Bebyggelsen ble opprinnelig oppført som herskapelige boliger, men har siden 1905 vært benyttet som kontorer.

Det er foretatt egnethetsvurderinger av lokalene, og deretter utarbeidet en mulighetsstudie og reguleringsplan med henblikk på ombygging til tidsmessige boliger, herunder 250 leiligheter, samt lokaler for kontor og næring.

Endelig politisk behandling av plan avventer avklaring rundt regjeringskvartalet og lokalisering av UDs kontorer.

status

Mulighetsstudie og regulering ferdigstilt 2014

Til behandling i byråds-avdelingen. Avventer avklaringer rundt regjeringskvartalet

oppdragsgiver

Statsbygg

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK og regulering

type

Regulering, bolig, næring

Areal

35 000 m2

Verdi/Byggekostnad