Scroll Top

Enerhaugen Arkitektkontor grunnlegges

Enerhaugen Arkitektkontor as ble stiftet i 1985 i en nedlagt melkebutikk i Tøyengata 21 som en videreføring av Arkitektkontoret Dahl & Lorange som var opprettet året før. Partnere var Birger Dahl, Robert Lorange, Harald Krokstrand og Anne Kindt. Anne valgte etter en tid å gå ut av partnerrollen.