Scroll Top

Bråtenalleen Barnehage

Åpen anbudskonkurranse om 8 avdelings barnehage som erstatter den gamle barnehagen som brant ned. Barnehagen er en av de første plusshusbarnehagene i Oslo og produserer mer energi enn det bruker i løpet av et år. Tomten ligger i nabolag på Grefsen som består av eneboliger og blokker.  Nybygget er plassert på det laveste punktet på tomten for ikke å ruve for mye i forhold til nabobebyggelsen. På denne måten blir store deler av lekearealene liggende på flaten mellom adkomsten i øst, selve bygget og nord for bygget, og naturtomten vest er beholdt. Byggets plassering fungerer på denne måten som en skjerming mot støy fra ring 3 i sørvest.

Barnehagen er prosjektert i en stram form over to fulle etasjer med en teknisk etasje skjult inn under skråningen på sydsiden. Taket er flatt og dekket av solcellepaneler, fasadene er kledd med stående låvepanel i ulike bredder. Integrerte solcellepaneler og blå fasadeplater skaper et sammenhengende bånd på syd- og østfasaden. Den blå fargen i kombinasjon med gult går igjen i detaljeringen av vindusforinger, inngangsparti og rømningstrapp. Planløsningen er lik over to etasjer – med direkte adkomst til grovgarderober og videre fordeles barna innover i bygget i to parallelle løp på hver side av en felles kjerne, før man møtes i et fellesareal med spiseplass og utsikt ut over byen. På hver side av kjernen er det plassert hjemmebaser med felles temarom i mellom. Fingarderober er spredt foran hver hjemmebase og er en integrert del av lekearealene. Kjernen består av kjøkken, våtrom, lager mens personalrommene er plassert mot øst med utsikt over utearealer i begge etasjer. Teknisk rom og sykkelbod er plassert i underetasjen med adkomst i skråningen mot syd og vest, og frittstående uteboder for leker og vogner innenfor hovedadkomsten i øst.

Bygget er sertifisert som Breeam nivå Excellent etter Breeam NOR 2012 .

Status

Ferdigstilt 2017

oppdragsgiver

Omsorgsbygg Eiendom Oslo KF / HENT

kontorets rolle

Ansvarlig ARK

type

Barnehage

Areal

1 245 m2 

Verdi/Byggekostnad

70 000 000,-