Scroll Top

Kjelsåsveien 49

Rehabilitering av eksisterende bygg med verneverdig trefasade. Ombygging til 11 leiligheter med boder i kjeller.

Status

Ferdigstilt 2016

oppdragsgiver

Bastia Eiendom AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

Bolig

Areal

Verdi/Byggekostnad