Scroll Top

KA-bygget

Enerhaugen Arkitektkontor deltok i 2020 i en arkitektkonkurranse knyttet til KA-bygningen på NMBU i Ås. Bygningen er planlagt rehabilitert og utvidet med nytt tilbygg, og skal primært huse ansatte ved Institutt for landskapsarkitektur og undervisningslokaler. Enerhaugen utarbeidet et konkurranseforslag i samarbeid med AF Gruppen, Grindaker landskapsarkitekter og Zinc interiørarkitekter.

På lag med landskapet

Forslaget legger hovedvekt på samspill med landskapet. På sørsiden av KA-bygget går landskapet bratt opp mot sørøst, mot campus og eplehagen. Her legges tilbygget, og tre etasjer spres utover i en vifteform som legger seg inn i det skrånede terrenget. Bygget danner på en måte et nytt landskap, en megler mellom det kompakte KA-bygget og det grønne duvende rundt.

Vifteformen åpner bygningskroppen slik at hver etasje får trinnvis tilgang til uteareal, direkte på terreng fra 1. og 2. etasje og ut på takhage i 3. etasje. Dermed får alle tegnesalene direkte tilgang på uteareal som enkelt kan brukes som del av undervisningen og som sosiale møtepunkter og kommunikasjon. Takhagene er et viktig arkitektonisk grep, som gir et tydelig signal om byggets program og hvem det huser.

Vinterhagen

I overgangssonen mellom eksisterende bygg og tilbygget ligger Vinterhagen. Vinterhagen er åpen gjennom alle etasjer, og formidler overgangen mellom hovedadkomst og studioer. Det åpne høye rommet tar opp høydeforskjellen mellom eksisterende bygg og nybygg, og mellom adkomstsiden og eplehagen, og binder dem sammen.

Vinterhagen skal være et grønt rom med levende planter og trær, og store takvinduer gir følelsen av å være i et orangeri. Vinterhagen er også et effektivt kommunikasjonsareal med innganger til både tegnesaler, verksted, datasal og kafé. Kommunikasjonsarealet fungerer også som sosiale soner, naturlige møteplasser og utstillingsareal for studentene. Mot eplehagen beveger gulvet i Vinterhagen seg opp i et amfi som møter terrenget på den andre siden.

Grønn rytme i arkitekturen

Tilbygget får en lettere karakter enn KA-bygget med fasadematerialer i tre og glass. Trekledningen foreslås som en type lameller som spres utover fasaden, mer åpent mot vinterhagen og tettere mot campus. Tilbygget har en tydelig horisontal karakter med den karakteristiske vifteformen, som forsterkes av de grønne takhagene. Langs gesimsene plantes det frodige vekster på alle tre plan, som går sømløst over i terrenget.

KA-bygget blir et grønt bygg, med oppgraderte fasader med et grid av stålvaiere der klatreplanter kan vokse. Der takhagene på nybygget danner horisontale grønne belter, vokser klatreplantene på KA-bygget vertikalt, i samme rytme som vinduene. Retningsskiftet gir en naturlig kontrast mellom det gamle og det nye, samtidig som det grønne binder dem sammen.

 

Forslaget kom på andreplass i konkurransen.

3D-illustrasjoner er utarbeidet av Grindaker.

Status

Konkurranseforslag levert i 2020

oppdragsgiver

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

kontorets rolle

ARK

type

Universitetsbygg

Areal

Nybygg BTA ca. 2030 m2