Scroll Top

Kongsgårdmoen skole

Prosjektering av ny barneskole på Kongsgårdmoen for 420 elever etter vunnet begrenset Plan- og designkonkurranse.

Den eksisterende skolen var i bruk mens den nye skolen ble bygd og ble deretter revet i sin helhet når nybygget stod ferdig. Nybygget er plassert nord på skoletomta mot adkomstvei, med armer som omfavner den nye skolegården mot sør. Bygningskroppen trappes ned mot barnas lekeområder og knytter seg på eksisterende terreng som en videreføring av landskapet. Bygningen får på denne måten en høy grad av intimitet og imøtekommer barnas skala. Oversiktlighet, stedets karakter og ønsket om å skape gode og lyse rom for lek og læring på barns premisser har vært utgangspunktet for vårt arbeid.

Samlingssalen er hjertet til skolen og binder alle funksjoner sammen. Felles undervisningsrom, administrasjon og personalfunksjon er også plassert i hovedfløyen. Trinnområdene med klasserom, grupperom og elevgarderober ligger i sidefløyene, og har hver sin inngang via skolegården.

Skolen er bygget som passivhus og det ble satt fokus på bærekraft og miljø. Fasaden er mer lukket mot nord og har en større åpning i samlingsrommet mot sør. Et utkraget tak gir overdekket uteareal og skjerming, og fungerer samtidig som passiv solavskjerming. Det ble valgt lokale og vedlikeholdsfrie materialer (f.eks sedum og malmfuru) som gir bra energibalanse. Sedumtaket er et viktig bidrag for håndtering av nedbør, støv og forurensing og reduserer oppvarming av bygget. Det gir også rom og næring for mange humler og bier. En del innervegger er i betong og fungerer som termisk masse. Slitesterke materialer innvendig f.eks. høytrykkslaminat, tre og betong og valg av gode tekniske løsninger reduserer framtidige vedlikeholdskostnader.

Kongsgårdmoen skole fikk tildelt Kongsberg kommunes arkitekturpris for 2015.

Status

Ferdigstilt til skolestart 2015

oppdragsgiver

Kongsberg kommune, Skorve Entreprenør

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Barneskole 1. – 7.trinn

Areal

5 000 m2

Verdi/Byggekostnad

120 000 000,-