Scroll Top

Tristilbakken barnehage

Nybygg av en 6-avdelings barnehage på Hektneråsen i Rælingen kommune. Barnehagen ligger som nærmeste nabo til marka, med flotte turmuligheter.

Terrenget på tomta faller fra nord mot sør, og en naturlig plassering av bygget ble inn i terrenget som en overgang mellom den lavere atkomstsituasjonen for tomta, og et høyere platå mot nord. Tomtens eksisterende kvaliteter med terrengforskjeller, synlig fjell i dagen og eksisterende trær er i størst mulig grad bevart og videreutviklet, og er blitt en viktig del av barnehagens uttrykk.

Bygget er som sagt lagt inn i terrenget, og er utformet med en underetasje, og én full etasje, med teknisk rom på tak. Pulttaket følger terrengformen, og fasadene har sprang og utbygg som støtter barnehagens funksjoner, og bryter opp den rektangulære formen. Disse delene er kledt i grønne fasadeplater i ulike nyanser, mens hovedbygget er utformet med panelkledning.

Status

Ferdigstilt 2017

Kontorets rolle

Ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdigstilling. Oppfølging byggeplass.

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

type

Barnehage, nybygg

Areal

BYA = 670m2, BTA = 1 070m2