Scroll Top

Kvernstua

Kvernstua er et boligprosjekt i Nittedal. Prosjektet består av syv større boligblokker med totalt 196 leiligheter, samt rekkehus. I tillegg til vanlige leiligheter er det i ett av byggene plassert omsorgsboliger over to etasjer, samt fasiliteter til de ansatte. Prosjektet har to planlagte byggetrinn. 

Kontoret jobbet først med reguleringen som ble vedtatt i 2017, før videre prosjektering som startet i begynnelsen av 2018. Planarbeidet var en videreføring av tidligere påbegynt planarbeid fra 2014, i regi av grunneierne innenfor planområdet. Som grunnlag for gjenopptaking av reguleringsarbeidet, ble det utarbeidet nytt mulighetsstudie for utforming og utvikling av boligområdet ift. bygningstypologi, byggehøyder, adkomst, uteareal m.m. Med boligområdets beliggenhet ved Nittedal sentrum, nærhet til rekreasjonsområder og Ørfiskebekken, tomtens avskjermete beliggenhet og topografiske forhold, ble det tilrettelagt for oppføring av leilighetsbebyggelse i 5-6 etasjer som utnytter interne terrengforskjeller og sikrer en arealeffektiv utnyttelse av området. I det skrånende terrenget mot sør innpasses konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehusbebyggelse/kjedet eneboliger, som bidrar til variasjon i bygningstypologi og boligsammensetningen. Det er tilrettelagt for en blanding av større og mindre leiligheter, varierende fra ca. 40 til 130 m2. Prosjektet har felles smørebod og sykkelverksted, så her er det tilrettelagt for en aktiv livsstil.  

I reguleringsarbeidet har det vært spesielt viktig å ivareta naturen, da området opprinnelig var et friluftsområde. Det er derfor gjort viktige tilpasninger, som å ivareta naturstier og sørge for riktig belysning av uteområder. En del av utbyggingen var også å lage en skiløype. Siden uteområdene er spesielt flotte på Kvernstua, er alle balkongene sjenerøse i størrelsen. Fasadene er kledd med murstein i forskjellige jordfarger som gir hver bygning dens egne karakter. Andre viktige tema i reguleringsarbeidet var utnyttelse av terrengforskjeller, sikring av gode lys- og solforhold for boliger og uteoppholdsareal, god variasjon i boligsammensetning og innpassing av bygningstypologi og høyder.  

Omsorgsboliger
I en av de syv bygningene er det plassert omsorgsboliger. Omsorgsboligene er plassert over to etasjer, med fasiliteter til ansatte delt på de to etasjene. De ansatte har tilgang på møterom, pauserom, garderober, hvilerom, lederrom etc. Representant fra de fremtidig ansatte og brukere har vært delaktig under planleggingen.  Alle leilighetene er prosjektert med utgangspunkt i Husbanken sine krav til omsorgsboliger, samt er noen av leilighetene er prosjektert ut fra Norges Handikapforbund sin veileder. Alle leilighetene er fullverdige selveier leiligheter, med fullverdig kjøkken, stue og egen uteplass/balkong. Leilighetene varierer fra 43 til 63 m2, men 8/10 er under 50 m2. I andre etasje er det etablert fellesareal som inneholder et større felleskjøkken, stue, og privatuteplass/hage.  

Status

Plan vedtatt i 2017 – prosjekt under oppføring

oppdragsgiver

Øie Eiendomsutvikling AS / Kvernstua AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK, PGL og REG

type

Bolig, omsorgsbolig, nybygg, regulering

Areal

Bolig BYA 3893 m2, planområde ca. 80 daa