Scroll Top

Marmorberget barnehage

Eksisterende barnehage skulle rives og ny og større barnehage skulle oppføres på samme tomt i bydel Nordstrand. Konkurranse med løsningsforslag til ny 6- avdelings barnehage i etablert boligområde ble utlyst, og Enerhaugen arkitektkontor vant sammen med HENT Entreprenør.

Marmorberget barnehage er etablert i samme byggegrop som den tidligere barnehagen med en halv underetasje og full hovedetasje.

Bygget er prosjektert og bygget som plusshusbarnehage med fasade av trekledning og inngangsparti markert med fargerike fasadeplater og hele takflaten dekket av solcellepaneler.

 

Landskap

Tomta er preget av fjell i dagen og store trær med et terreng som faller ned til alle kanter og barnehagebygget kneiser på toppen av haugen. Hovedadkomst til barnehagen fra syd er beholdt som tidligere.

Hovedgrepet har vært å beholde svabergene og så mange store trær som mulig, samtidig som tomta løftes opp i yttergrensene som gir god tilgjengelighet rundt på tomta.

Hovedinngangene for barnas arealer i 1. etasje ligger mot øst, mens personalinngangen i underetasjen ligger i vest. Hovedadkomsten inn til barnehagen er fra sør med ekstra trappeforbindelser til personalinngang i vest.

Flere nivåer for lek og opphold er plassert rundt på tomten med gode og oversiktlige forbindelser.

 

Bygget

Alle barnas arealer er samlet i hovedetasjen med tydelig markert og overbygget inngangsparti mot øst.

Planløsningen i 1.etg har to hovedinnganger med direkte adkomst til to grovgarderober. Videre inn i bygget møter man en felles kjerne med 2 kjøkken med fellesarealer og 6 avdelinger som kranser rundt.

Fingarderobene er spredt foran hver hjemmebase og er en integrert del av lekearealene.

Kjernen består av 2 kjøkken, stellerom, våtrom med lager mens alle funksjoner til personalet og teknisk er plassert i underetasjen. Uteboder er plassert på begge sider av bygget, sykkelboder ved adkomst og lekeboder utenfor inngangene.

Bygget er sertifisert BREEAM Very Good iht. BREEAM NOR standard.

 

Alle foto: Gaute Gjøl Dahle / www.gautegjoldahle.com

Status

2017-2019

Kontorets rolle

Ansvarlig ARK

oppdragsgiver

Omsorgsbygg Eiendom Oslo KF

type

6-avdelings barnehag

Areal

BRA ca 1000 m2