Scroll Top

Spydeberg ungdomsskole

Mulighetsstudie med etterfølgende ombygging og totalrehabilitering av bygg fra 1963 til moderne fagbaseskole for inntil 270 elever.

Komplett omstrukturering av hele skolen, omfattende riving, etablering av ny romstruktur, nye fasader.

Tilrettelegging for «ren skole, gode lærerarbeidsplasser, spennende læringsarenaer mm.

Med å rense eksiterende struktur og samtidig fremheve og bevare vesentlige elementer dannes det grunnlag for et speningsrik nybygg. Eksisterende øst-, vest og midtfløy kobles sammen og det skapes et nytt hjerte bestående av vestibyle, bibliotek og allrom. Fagbaser (klasseromstruktur) og fellesområder kombineres i et rytme for å skape spennende læringsarenaer.

Det andre viktige tema for prosjektet er å skape inn- og utsyn, slik at skolen kommer i kontakt med område det står i og ikke orienterer seg bare mot skolegården. Skolen skal vise transparens inn og ut.

status

Ferdigstilt 2010

oppdragsgiver

Spydeberg kommune

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Totalrehabilitering av ungdomsskole

Areal

5 000 m2

Verdi/Byggekostnad

85 000 000,-