Scroll Top

Jeriko skole

Utvidelsen av Jeriko Skole rommer nye lærerarbeidsplasser, møterom skolehelsetjenester og grupperom for undervisning. Jeriko skole er en av de minste barneskoler i Oslo, opprinnelig oppført i 1977 og hadde i lang tid manglet tilstrekkelige og tidssvarende arbeidsplasser for lærerne på skolen.

Det nye tilbygget er utformet med henblikk på å atskille seg formmessig fra det eksisterende bygget, men samtidig videreføre noen elementer fra den opprinnelige skolen. Bygget har en asymmetrisk tak-form og fasadene er kledt med mørke fasadeplater noe som står i kontrast til den eksisterende skolen. Likevel viderefører fasaden noe av det eksisterende byggets fasadeuttrykk med liggende panel og  linjene fra vinduene i det eksisterende bygget er videreført i tilbygget. For å skape variasjon og gjøre den nye fasaden livlig og imøtekommende er det brukt innslag av klare farger i vindusbåndene i form av fargede vindusglass og fargede fasadeplater.

Status

Ferdigstilt 2018

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

kontorets rolle

Ansvarlig ARK

type

Skole

Areal

500 m2