Scroll Top

Storgata 6

Prosjektering av bolig- og næringsbygg med parkeringsanlegg i Lillestrøm sentrum. Bygget er oppført i 5 etasjer med næring i de to nederste etasjene, og totalt 43 leiligheter fordelt på 3-5 etasje.

Status

Boligene ferdigstil 2015. Næringsdel fortsatt under avklaring

oppdragsgiver

Løkkeveien Eiendom AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK og PGL

type

Bolig, næring

Areal

10 000 m2

Verdi/Byggekostnad

135 000 000,-