Scroll Top

Lørenveien 51

Mulighetsstudie, utrending, skisseprosjekt og detaljregulering for transformasjon fra næringseiendom til boligutvikling for sentral tomt på Løren i Oslo. Foreløpig skisseprosjekt tilrettelegger for inpassing av ca 300 boliger, barnehage, næringslokaler på gateplan samt noe kontorer.

Karrèbebyggelse i 6-8 etasjer organisert rundt et stort gårdsrom. Planområde 13 daa.

status

Prosjekt avsluttet 2013. Ikke videreutviklet

oppdragsgiver

Lørenveien Næringsbygg AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, utredning og regulering

type

Bolig, næring

Areal

29 000 m2

Verdi/Byggekostnad