Scroll Top

Tveten Hovedgård

Restaurering og utvikling av verneverdig gårdsanlegg, herunder sikring og utbedring etter store Hussopp- og konstruksjonsskader, samt restaurering og tilbakeføring av overflater og detaljer.

Seneste del av prosjektet var restaurering og tilbakeføring av hovedhuset som ble ferdigstilt sommeren 2016. Husets historie kan spores tilbake til 1706, men har undergått mange ombygninger i tidens løp, og prosjektet har i høy grad vært en tilbakeføring til husets utseende i 1850-årene. Utvendig har blant annet taket blitt rehabilitert, gavlveggen gjenoppmurt og inngangspartiet har blitt rekonstruert. Innvendig har de fleste av rommene blitt tilbakeført til 1850-årene på bakgrunn av bygningsarkeologiske undersøkelser foretatt av NIKU. Rekonstruerte overflater er blant annet utført med lerretstrekk og papirtapet, brystningspaneler, ådring av dører med mere.

Tidligere delprosjekter har vært Drengestua fra ca. 1820 med rehabilitering og tilbakeføring av interiører, samt innredning av kafé og kontorlokaler. Øvrige bygg som er restaurert i ulikt omgang er Stabburet fra ca. 1850, Ishuset fra ca. 1850, Veslestua fra ca. 1920 og Brenneribygning fra 1750. Sistnevnte omfattet blant annet konstruktiv sikring og reetablering av fundamenter ved å løfte hele bygget.

Kontorets rolle har vært arkitekt- og konservatoroppdrag, prosjektering- og byggeledelse, samt oppfølging på byggeplass.

 

Fra Oslo kommunes nettsider:

Tveten var et gårdsbruk i Aker herred, nå Oslo kommune. Gårdsnavnet kommer fra norrønt þveitin, som betyr ‘utskilt engstykke’.

Dette peker mot at gården ble rydda før vikingtiden. Tveten gård har et av de best bevarte gårdstunene i Oslo, med i alt åtte bygninger. Særlig kjent er brenneribygningen fra omkring 1800, oppført i utmurt bindingsverk. Dette er den siste bygningen i sitt slag i Aker.

(…)

I 1810 kjøpte Even Bernhard Stenersen Tvetten gård, og hans etterslekt eide den helt til 2006. Stenersen oppførte flere bygninger, blant annet drengestua med sitt danskinspirerte mansardtak, noe som gjorde at Tveten gård fikk det uttrykket den har i dag.

I 1850-åra ble taket på våningshuset hevet og rettet ut, slik at det ble to fulle etasjer. Stabburet er også fra denne tiden; det sto ferdig i 1858, og er et av de største og best bevarte stabbur på Østlandet. Mot slutten av 1850-årene var det atten bygninger på tunet. Jordveien ble kjøpt av Oslo kommune i 1950, det aller meste av den ble utparsellert til boligbygging. I 1960-årene ble det oppført omkring 2600 boliger der. I 2006 kjøpte Oslo kommune tunet med bygningene.

Status

Ferdigstilt 2015

oppdragsgiver

Kulturetaten, Oslo kommune

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK, PGL og BL

type

Kulturhus, kafé, kontor, møte- og selskapslokaler

Areal

5 000 m2

Verdi/Byggekostnad

60 000 000,-