Scroll Top

Espira Årosfjellet

Espira Årosfjellet åpnet i august 2020. Barnehagen ligger i Åros i Asker kommune. Barnehagen har fire avdelinger. Prosjekt ble overtatt etter rammetillatelse var gitt. Det ble gjort flere endringer av bygg for å optimalisere planløsning, og bearbeidelse av utomhus. Enerhaugen gjør flere slike optimaliseringsprosjekt for Espira som medfører bedre plaløsninger, en mer optimal drift og lavere byggekostnader.
Enerhaugen har hatt ansvar for detaljprosjekt og oppfølging i utførelsesfasen.

Det er to avdelinger for små barn og to avdelinger for store. Hovedadkomst er fra nordsiden, med en biinngang og rømningsvei mot øst. Fra adkomsten i nord kommer barna inn i grov- og fingarderoben, før de så kommer inn i et stort fellesrom, barnehagens hjerte. På sørsiden av fellesrommet ligger de mer private rommene for barna, med to avdelinger som deler grupperom og stellerom.

På nordsiden av bygget befinner personalets arealer seg, slik at barna og personalet får en komfortabel avstand. I begge etasjer er det HCWC med adkomst fra grovgarderoben, slik at de er lett tilgjengelige i barnehagens utetid.
Planløsningen er bygget over samme lest for de to hovedetasjene, med enkelte forskjeller. I første etasje er det felles kjøkken for hele barnehagen, som åpner seg ut mot fellesrommet slik at barna kan ta del i matlagingen. I andre etasje er det tumlerom i tilknytning til fellesrommet, som også er felles for alle barna.

Bygningen har en stram og enkel form med saltak, både takform og helning er bestemt i reguleringsbestemmelsene. Barnehagen ligger i et område for boliger og fritidsboliger og henter mye av uttrykket fra omkringliggende bebyggelse. Det benyttes en kombinasjon brunbeiset panel og farget platekledning, samt noe farger på vindusomramming.
Fargene er tradisjonelle farger i norsk byggeskikk, og samsvarer med omkringliggende hus. Innganger samt fellesarealer er kledt med platekledning, og inngangene er skjermet med vegg og tak som er kledd med samme type plate. Vinduene i barnas del av barnehagen har en leken og litt ureglementær plassering, mens vinduene i personalarealene er mer regulært plassert. Både materialbruk og
vindusplassering bidrar dermed til å gjøre bygget enkelt og lesbart for både store og små brukere.

Status

2018-2020

oppdragsgiver

Espira as

kontorets rolle

ARK og SØK

type

Barnehage, nybygg

Areal

ca 750 m2