Scroll Top

Husebyparken barnehage

Eksisterende Husebyparken barnehage skulle rives, og ny og større barnehage oppføres på samme tomt. Nybygget ble plassert på tomta slik at eksisterende barnehage kunne driftes under byggeperioden. Tomta er relativt flat, men med noen små høydeforskjeller som var premissgivende for ny plassering. Barnehagen har i dag fire avdelinger fordelt rundt felles adkomst og lekeareal.

Barnehagen er bygget i én etasje, både for å lette kommunikasjon og rømning, og for å ligge godt i det flate landskapet. Rundt barnehagen krager det ut et tak som gir overdekkede arealer i tilknytning til avdelinger og fellesrom. Dette skaper  skygge, og trygge lekearealer i overgangen mellom ute og inne.

Adkomsten til barnehagen er plassert midt på bygningskroppen, og man fordeler seg deretter ut til hver avdeling via felles garderober og lekeareal. To og to avdelinger deler stellerom og grupperom, og planløsningen gir en effektiv bruk av bygget uten gangarealer og korridorer. Et sentralt kjøkken betjener alle avdelinger, og henvender seg ut mot fellesrommet. Personalfunksjonene ligger i en egen arm ut fra bygget, og med egen inngang, men med enkel innvendig adkomst til øvrig barnehage.

Utvendig er barnehagen kledd i trepanel, og med gule fasadeplater inn under det utkragede taket, både på vegger og i himling. Dette skaper et fint fargeinnslag og fremhever kontrasten mellom de inntrukne fasadene, og det overdekkende taket og fasadene for øvrig.

Status

Ferdigstilt 2018

Kontorets rolle

Ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdigstilling. Oppfølging byggeplass.

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

type

Barnehage, nybygg

Areal

BYA = 680 m2, BTA = 640m2