Scroll Top
Interiørfoto fra resepsjonen hos Enerhaugen Arkitektkontor

Kort om oss

Enerhaugen Arkitektkontor er et veletablert kontor med underkant av 30 ansatte. Siden 1985 har vi vært engasjert i et stort spekter av prosjekter innenfor arkitektur og byutvikling. Hovedtyngden av våre oppdrag ligger i dag innenfor prosjektering av skoler, boliger, barnehager og kulturbygg, regulering, rehabilitering og antikvarisk restaurering.

Enerhaugen Arkitektkontor ønsker å levere samfunnstjenlig og meningsfull arkitektur. Vi arbeider etter en velutviklet metodikk med fokus på et godt sluttresultat, hvor arkitektonisk kvalitet og merverdi for byggherre og sluttbruker vektes høyt. Vi legger stor vekt på et stabilt og godt arbeidsmiljø som grunnlag for en produktiv virksomhet.

Kompetanse og kvalitet

Enerhaugen Arkitektkontor har bred arkitektfaglig kompetanse og utfører oppdrag i alle faser fra utredning og programmering, til regulering, prosjektering og byggeplassoppfølging. Vi har solid kompetanse innenfor arkitekturprosjektering, byggesakshåndtering og lang erfaring i å koordinere prosjektgrupper eller inngå i tverrfaglig samarbeid. Vi har flere BIM-teknikere blant våre medarbeidere og har god erfaring som BIM-koordinator.

Enerhaugen Arkitektkontor har sentral godkjenning innenfor flere godkjenningsområder med hovedområdene «Ansvarlig søker» og «Prosjektering Arkitektur» i tiltaksklasse 3.

Vi sikrer kvalitet i våre prosjektet gjennom vårt kvalitetssikringssystem EAKS, som baserer seg på Arkitektbedriftenes bransjesystem MAKS10.

Utsnitt av en plantegning

Kunnskapsbedrift

Enerhaugen Arkitektkontor er en kunnskapsbedrift hvor våre styrker og fortrinn ligger blant våre medarbeidere og deres faglige egenskaper, erfaringer og samarbeidsevner. Vi satser aktivt på faglig utvikling av medarbeidere og aktiv kunnskapsdeling, gjennom ekstern kursing og interne seminarer.

Vi tror på at høy medarbeidertrivsel er et godt utgangpunkt for faglig utvikling, stabilitet og produktivitet og legger stor vekt på å vedlikeholde og utvikle et godt arbeidsmiljø. Det sterke sosiale fellesskapet ivaretas blant annet med årlige studieturer med faglig inspirasjon, sosiale arrangementer, og faste yogatimer som bidrar til å forebygge skader og sykefravær.

Kundeforhold

Enerhaugen Arkitektkontor har en høy gjennomføringsevne og vi bistår våre kunder fra utvikling av prosjekter fra konsept til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.

 Vi er en solid og trygg samarbeidspartner for alle typer kunder i store og små oppdrag. Gjennom oppdrag fra private, kommunale og statlige oppdragsgivere, og rammeavtaler har vi opparbeidet et høyt kunnskapsnivå hvor vi sikrer et godt sluttresultat. Et godt sluttresultat og fokuset på å skape merverdi, samt imøtekomme kvalitetskrav og forventninger, er svært viktig i vårt arbeid.

En gruppe sitter og diskuterer inne på et møterom på Enerhaugen Arkitektkontor

Miljø

Enerhaugen Arkitektkontor har alltid hatt et sterkt samfunnsengasjement. For oss hører miljø og klima naturlig med i dette engasjementet. Vi har god erfaring med BREEAM-sertifisering og flere av våre prosjekter inkluderer gjenbruk og ombruk. Vi har jobbet med teknologiske nyvinninger slik som bygningsintegrerte solceller og har mye erfaring med massivtre. Alle prosjekter som gjennomføres hos oss har en egen miljøansvarlig som ivaretar miljøhensyn i prosjektet.

 

Enerhaugen Arkitektkontor er miljøfyrtårnsertifisert.

Gjennomførte tiltak, resultater og klimaregnskap for arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø kan leses her:

2022: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/151246

2021: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/143080

2020: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/127902

2019: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/118408

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Enerhaugen?  Send forslag til post@enerhaugen.com.

 

historie

Enerhaugen Arkitektkontor ble stiftet i 1985 i en nedlagt melkebutikk i Tøyengata 21, av Robert Lorange, Birger Dahl og Harald Krokstrand. Kontoret opplevde både hardt vær og fremgangstider. Arkitektgjerningen var fra starten av forankret i et sterkt sosialt engasjement, og arbeidet omfattet alt av revitalisering av sentral bebyggelse på Oslos østkant, generell boligbebyggelse og nyttebygg med sosial profil.

Det sosiale engasjement ble en av grunnpilarene for Enerhaugen Arkitektkontor, med ønsket om å skape gode bomiljøer og en bærekraftig byutvikling. Siden starten i 1985 vokste kontoret etterhvert seg ut av de opprinnelige rammene på Enerhaugen. Vi holder i dag til ved Carl Berners Plass.

Enerhaugen Arkitektkontor AS er i dag en medarbeidereid bedrift der eierskapet er fordelt på majoriteten av de ansatte.