Scroll Top

Løvestad B5

Feltet Løvestad B5 i Spydeberg skal bebygges med 8 boliger i rekke, fire firemannsboliger og to lavblokker. Våren 2019 er rekkehusene  under bygging og ligger ute for salg. Byggherre Geir Moen AS har tidligere bygget ut flere felter med variert bebyggelse i Spydeberg, og Enerhaugen Arkitektkontor AS har vært arkitekt for samtlige prosjekter.

Rekkehusene; Det har vært et ønske å skape boliger med et moderne uttrykk som skiller seg fra bebyggelsen på Løvestad og tilfører boligene og området variasjon og nye kvaliteter. Boligene ligger høyt og fritt, og bygges med carport, loftsareal og takterrasser som blir flotte uteplasser. Boligene blir energieffektive med energimerking B og er kledd i miljøvennlig malmfuru.

Enerhaugen Arkitektkontor har også hatt reguleringsarbeidet for feltet, som inngår i et større planområde.

Status

Plan vedtatt i 2018

Kontorets rolle

ARK og REG

oppdragsgiver

Geir Moen AS

type

Nybygg bolig

Areal

Rekkehus; 1 280 m2, planområde ca. 25 daa