Scroll Top

Skavanger omsorgsboliger

Skavanger omsorgsboliger består av åtte omsorgsboliger, samt fellesarealer for beboerne og personalbase. Omsorgsboligene er for unge funksjonshemmede og inneholder oppholdsrom med kjøkken, med direkte utgang til uteplass.

Personaldelen skal ha personalgarderober for 30 stillinger, samt personalrom og kontor med to arbeidsplasser og overnattingsplass. I fellesrommet for beboerne foreslås et stort oppholdsrom med kjøkken.

Tomten er skrånende mot sør, med en høydeforskjell på ca 6 meter. Bebyggelsen er i 1. etasje + underetasje. Hovedadkomst er i sørøstre hjørne til parkering på underetasjens nivå. I skisseforslaget som illustrasjon til regulering ligger det åtte HC-parkeringsplasser på underetasjens nivå. Fra parkeringen nås boligene på intern adkomstvei til to adkomster, hvorav den ene er hovedadkomst.

Det er fire boliger i underetasje og fire i 1. etasje. Østre del av bebyggelsen er personalrom i underetasjen og fellesrom i 1. etasje med direkte adkomst til uteplass. Det er trapp og heis mellom etasjene. Boligene i 1. etasje kan også nås fra gangvei i øst.

Universell utforming er sikret ved heis. Ambulanse/brann kan nå 1. etasjes plan fra gangveien.
Bebyggelsen er i skisseprosjektet utformet med flatt tak og spiller med det sammen med boligene i nord. Det skal utføres som passivhusstandard og ha mest mulig bruk av massivtre.Ellers skal det utføres med trebaserte løsninger i konstruksjoner, og inn- og utvendig materialbruk. I tillegg til mest mulig naturlige materialer, foreslår vi naturlig ventilasjon i boligene.

Status

Skisseprosjekt som underlag til planbeskrivelse ved regulering

Kontorets rolle

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker

oppdragsgiver

KKE Kongsberg Kommunale Eiendom

type

Nybygg omsorgsboliger

Areal

750m2