Scroll Top

Ramme gård

Oppdraget «Gildely» på Ramme gård ved Hvitsten er en gruppe nybygg som bindes sammen med en eksisterende stall med påbygg, som danner et tunrom.

Disse byggene er koblet sammen under bakken. Anlegget inneholder hotell, staller, vognremiss og verksted på terreng og Billedgalleri og serviceområder under bakken.

En del av dette er de to separate byggene på terrenget, «Brenneriet» og «Herberget». Disse utgjør «Ramme Fjordhotell» sammen med deler av Stallbygningen.

Byggene har historiske referanser inspirert av skandinavisk arkitektur. Det er lagt ned stor flid og kvalitet i materialer, håndverk og byggeteknikker.

Dette har gitt byggene Arkitekturopprørets hederspris i 2022.

«Brenneriet» er en fire- etasjes teglverkbygning med 1880- talls referanser med rik detaljering på både eksteriør og interiør, og med vekt på historie og tradisjon samt funksjon og komfort.

Her ligger resepsjon med lobby, fellesarealer som møterom, bibliotek, badstu og takterrasse.

«Herberget» er en tre- etasjers utmurt bindingsverksbygning med svalgang i deler av 1. etg. Bygget har referanser til 1770- talls arkitektuttrykk og byggemåter.

Material- og detaljering både utvendig og innvendig differensiert i de ulike etasjene.

Det eksisterende gårdsbygg i sveitserstil bestående av stall, låve og verksted har blitt rehabilitert og utvidet for å huse serveringsfasiliteter og servisefunksjoner.

Det er til sammen 42 hotellrom.

 

Galleri, museums- og utstillingslokalene ligger plassert under byggene på terrengnivå.

Hovedmuseet består av tre helt ulike og unike rom i form, areal, høyder, himlinger og fargevalg.

Rommene er spesialbygde for å kunne presentere og sikre et bredt spekter av kunstformer fra billedkunst til ulike konsertuttrykk, men også andre typer arrangementer.

Museet skal romme en permanent kunstsamling og eksterne kurerte arbeider.

 

I den underjordiske delen er bergveggene noen steder eksponert inne i oppholdsrommene, som gir en ekstra dimensjon.

Trappene er unike for de ulike delene av bygget og det er brukt tre, cortenstål, svartstål, terrasso i konstruksjonene.

 

Utearealene tilrettelegges for publikumsvirksomhet. Blant annet er det i tunet mellom byggene laget et system for å spenne over teltduker ved behov.

Dukene er spesiallaget til prosjektet får å ivareta ønsket vevd utforming.

 

Linker:

https://www.ramme.no

https://www.arkitektur.no/aktuelt/tema/ramme/

https://www.aftenposten.no/kultur/i/knkW9/I-Munchs-fotspor-i-Hvitsten

Status

Under bygging

oppdragsgiver

Ramme Eiendom v. Petter Olsen

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Galleri, Hotell, Museum

Areal

6 000 m2

Verdi/Byggekostnad