Scroll Top

Rehabiliteringer for borettslag og sameier

Kontoret bistår borettslag og sameier  med rehabiliteringsprosjekter og har til en hver tid flere store og små pågående prosjekter.

Prosjektene omfatter fasaderehabiliteringer,  balkongprosjekter, utbygginger med mere.

Et stort antall prosjekter er gjenneomført i tett samarbeid med OBOS Prosjekt.

Status

Flere pågående prosjekter 

oppdragsgiver

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

Bolig, rehabilitering

Areal

Verdi/Byggekostnad