Scroll Top

Børstefabrikken

Kontoret ble, sammen med to andre arkitektkontor, invitert til en konkurranse om utvikling av boliger, barnehage og næring i Petter Møllers vei 8-14.

Grunnidéen var å etablere en kvartalsstruktur som forholder seg optimalt til omgivende områder, som gir den beste mulige kombinasjonen av utsikt, utnyttelse av gode solforhold, nærhet til park, et godt byplangrep, og arkitektur av høy kvalitet.

Prosjektet omfatter 9 boligblokker med til sammen 407 leiligheter med størrelser fra 35 – 100 kvm. Sammen med en 4-avdelings barnehage og næringsarealer utgjør samlet BRA 35 124 kvm.

Byggene var tenkt med varierende høyder fra 7-8(9) etasjer, flere steder med takterrasser med enestående utsiktsforhold.

Mellom de høye randsonene mot planområdets ytterkanter og lavere bygninger som plasseres inn mot gårdsrommet, etableres lokale miljøgater tenkt utviklet for fotgjengere og som private forhager. Prosjektet vil bidra til å skape en bymessig struktur ved å aktivisere og definere disse gate- og parkrommene.

Sentralt i området etableres et sammenhengende grøntareal som mot vest glir over i Lille Løren park.

Det eksisterende Jordanbygget søkes innpasset i sokkeletasjen, som næringslokale, og som historiefortellende element og signalbygg for området.

status

Konkurranseforslag levert i 2015. 

oppdragsgiver

OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Eiendom AS inviterte til parallelloppdrag

kontorets rolle

Prosjekterende arkitekt

type

Konkurranseforslag – bolig, barnehage og næring

Areal

35 000 m2

Verdi/Byggekostnad