Scroll Top

Jonstøllie 7

Enerhaugen Arkitektkontor har prosjektert en enebolig med utleiedel på den nå ubebygde eiendommen Jonstøllie 7 på Geilo.

Tomten er en vakker naturtomt i et etablert boligfelt som faller både mot nord og mot øst. For å tilpasses helningen er bygningen lagt i to volumer som trappes ned i terrenget. Huset er planlagt i naturlig grånende tre, mørkt tak med båndtekking med kraftige takutstikk og støttemurer er planlagt i tørrmurt naturstein. Det gir et visuelt attraktivt uttrykk, som både er naturlig i dette området og som glir fint inn i terrenget. Huset er formet som to enkle bygningskropper med saltak som er koblet sammen. De to volumene er forskjøvet i forhold til hverandre i både lengderetning og høyde.

Boligen er organisert med en hovedenhet og en utleiedel med egen inngang. Et viktig premiss har vært at også utleiedelen skal ha høy kvalitet og gode forhold for utsyn og sol, samtidig som boenhetene skal opprettholde mulighet for privatliv. Hovedenhet og utleiedelen er artikulert i hvert sitt volum. Hovedenheten ligger i den søndre og største delen, med alle funksjoner på inngangsplan og en hems med ekstra soverom og loftstue. Utleiedelen ligger i den nordre og laveste delen. Ved behov kan boenhetene brukes sammen. Der terrenget er lavest, under utleiedelen, etableres en kjelleretasje med tilgang utenfra.

Bygget er plassert på tvers av kotene slik at møneretning er øst-vest. De to volumene er vinklet svakt ut fra hverandre. Bygget følger terrenget slik at det blir gradvis høyere ettersom terrenget faller. De to østvendte gavlene utføres med store glassfelt og begge enhetene får en flott utsikt ut mot dalen. Dette gir en elegant tilpasning til det skrånende terrenget. Løsningen gjør at den østre og nedre delen av tomten for en stor del kan være uberørt, og man unngår unødvendige skjæringer og fyllinger.

Status

Rammetillatelse gitt i juli 2021

oppdragsgiver

Jens Erik Simonsen

kontorets rolle

ARK og SØK

type

Bolig

Areal

292 m2