Scroll Top

Kjeller gård

Prosjektet omfatter 35 leiligheter i gjenoppbygging av låven på Kjeller Stor gård som ble revet for mange år siden. Ønsket var å skape en bygning som tok opp i seg et hovedvolum og uttrykk som forankrer det i opplevelsen av tunet fra tiden da den tidligere låve bygning var en del av gårdsanlegget. Samtidig ønsket vi å bygge en moderne boligbygning med gode kvaliteter. Moderne balkonger beskjedne takoppbygg , store vindusflater, tre-panel og saltaket henspeiler til denne blandingen av låve og moderne bolig byggeri. Målet var å utvikle et moderne bygg som sammen med eksisterende bevaringsverdige fasader på Kjeller Gård oppleves som en reetablering av tunet, nå med en bruksendret og gjenoppbygget låvebygning også lesbar som moderne boligblokk

Vi har laget likeverdige hovedfløyer nord-syd for å optimalisere bygget, låvens opprinnelig maksimum bredde er redusert fra ca 16m til 14,8m. Byggets høyeste mønepunkt er løftet noe for å minimalisere heisoppbygg og forenkle bygningsfysikken.. Tidligere låve raget med sitt høyeste møne punkt ca. 14,5m over terreng, den nye ca. 1m høyere. Uttrykksmessig mener vi disse endringene i liten grad reduserer byggets lesbarhet med henblikk på å oppleves med referanse til tidligere låve bygning.

Byggets estetikk ble det arbeidet kontinuerlig med for å få til spennende løsninger med gode, moderne boliger, samtidig som »ånden» av den gamle tunet hentes tilbake.

Plasseringen av bygget er noe forskjøvet i forhold til antatt tidligere plassering, blant annet for å få noe bedre avstand fra den gamle branndammen som var viktig å bevare som salamander dam (utrydningstruet amfibieart med stor bevaringsverdi).

Den nye låven omfatter 35 leiligheter, og sto ferdig sommeren 2016.

Status

Ferdigstilt 2016

oppdragsgiver

Veidekke Eiendom AS / Fridmark Eiendom

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

Bolig

Areal

4 400 m2 

Verdi/Byggekostnad

70 000 000,-