Scroll Top

Frøet

Høsten 2019 lyst KLP ut en åpen idekonkurranse; «Hvem fortjener Oslos beste utsikt?»

Hensikten var å finne et formål, organisasjon el.lign som skulle få 10 års gratis leie av toppetasjen i det planlagte byggeprosjektet BG14B. Forutsetningen var at formålet skulle knyttes til klima- og miljøspørsmål.

Enerhaugen ble kontaktet av Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene. To viktige miljøorganisasjoner, en for de unge, en for de gamle. De ønsket en felles plattform, som kunne brukes i kampen for klimaet. Sammen med dem utviklet vi forslaget «FRØET – en miljøarena».

Denne konkurransen var ikke som vanlige arkitektkonkurranser, her skulle det leveres to A4-sider samt en tominutters film! Vi valgte å gå «back to basics» og utvikle konseptet i skissemodell, som vi deretter animerte i en stopmotion-film.

Teksten skulle i henhold til konkurransen konsentrere seg om spørsmålene HVA, HVEM og HVORFOR. Den kan leses under.

Forslaget kom til slutt på det tredjeplass av totalt 205 innsendte. Høsten 2020 starter arbeidet med å utvikle konseptet videre.

 

FRØET

HVA?
FRØET er en samarbeidsarena for de viktigste miljøorganisasjonene i landet.
Et knutepunkt, en møteplass på tvers av generasjoner og politisk ståsted. Et sted for innovasjon, utvikling og nyvinning. En læringsarena for byens – og landets – innbyggere.

FRØET skal både huse faste arbeidsplasser og temporære møteplasser og publikumsarealer. Her skal miljø-organisasjonene både kunne ha sin daglige drift, arrangere kurs og lokallagssamlinger og holde store arrangementer som landsmøter. En dag kan Barnas Internasjonale Klimapanel samles her!

FRØET skal også være åpent for publikum. For skoleklasser på temadag, bedrifter på kurs, pensjonister som har noe å lære – og å lære bort. Lokalene tenkes fleksible for å kunne huse flere små og større møter og workshops, alt etter behov. Her kan det være festivaler og arrangementer, forelesninger og fester – gjerne i samarbeid med de andre bedriftene i BG14B.

Mot nord med utsikt til skogen planlegges en skjermet sone med arbeidsplasser for de organisasjonene som er del av FRØET. En mezzanin over denne delen gir muligheter for å utnytter etasjens volum. Her tenkes i hovedsak fleksible kontorplasser i åpent landskap.
I møtet mellom øst og vest planlegges en mellomsone med fleksible møterom. Små og mellomstore moduler kan settes sammen og kombineres på ulike måter. Små bokser kan brukes til utstilling, stillesoner eller små samtalerom, og de største kan utvides til å holde store møter.

Mot sør og med utsikt utover fjorden planlegges det en publikumssone, både for interne og besøkende.
Her finner vi både det lille serveringsstedet med lokal-produsert mat, små samtalerom og et modulært amfi. Utstillinger, forelesninger eller andre store arrangementer holdes her.

Vedlagt film viser hvordan etasjeplanen er tenkt løst, og illustrerer et fleksibelt konsept med kontorarbeidsplasser og møtearenaer.

Bærekraft skal gjennomsyre alle arealer. Både innredning og byggematerialer skal planlegges ut fra Cradle-to-Cradle prinsippet. Alt fra fast innredning til løst inventar ønskes produsert av CO2-nøytrale materialer og skal designes for ombruk og demontering. Utstrakt bruk av grønne vekster skal bidra både til fukt- og temperaturregulering, rom-deling, støydemping, solavskjerming og ikke minst – til å dyrke etasjens mat. Man skal aldri undervurdere verdien av symboler.

Å jobbe i og å komme på besøk til en grønn oase minner oss på hva vi jobber for.

HVEM?
Organisasjoner, selskaper eller enkeltpersoner som arbeider for bærekraft, både på miljømessig, klimatisk og sosialt plan. I et samfunn med stadig økende forskjeller og polarisering ønsker vi å etablere en arena der flere kan dra i samme retning.
Miljøagentene og Besteforeldrenes Klimaaksjon er initiativtakere til prosjektet, og ønsker flere organisasjoner inn. Ved å ta dette initiativet sammen viser disse to organisasjonene, på hver sin ende av generasjonsskalaen, at det er gjennom samarbeid vi kommer lengst.

Det vil være behov for en liten administrasjon som tar seg av praktiske og økonomiske rundt FRØET for både interne og eksterne brukere. Både Miljøagentene og BKA er veldrevne organisasjoner som har apparater som er godt egnet til å drifte FRØET. Samtidig er dette organisasjoner i vekst, og som i stor grad drives på frivillig basis. Det betyr at de har et stort behov for egnede lokaler for å utvikle sitt arbeid.

FRØET skal være åpent og tilgjengelig for alle, og ikke minst alle som besøker og jobber i BG14B. Vi ønsker å lage et møtepunkt som kan inspirere og begeistre, et utstillingsvindu som også KLPs ansatte kan vise frem for sine besøkende.

Sist men ikke minst, FRØET er for hele byens, og landets innbyggere. FRØET skal bli en naturlig arena for kunnskapsutveksling på tvers av generasjoner, i regi av organisasjonene som er del av FRØET.

HVORFOR?
Fordi kampen for et bærekraftig samfunn må gis den – bokstavelig talt – høyeste prioritet.
Og fordi vi mener den bare kan vinnes gjennom samarbeid.

Klimaendringene er her allerede, og de har vidtspennende konsekvenser for blant annet innvandring, fattigdom, matsikkerhet og naturmangfold. I følge FN vil de neste 10 årene være avgjørende for om vi klarer målene fra Paris-avtalen. FRØET kan være den symbolske spydspissen i Norges innsats. Forankret i grasrota og med politisk handlekraft. Med omgivelser som gir en følelse av begeistring, handlekraft og håp.
Symbolsk plassert i hjertet av Oslo – i det som kan bli Norges høyeste hus.

Plasseringen ved Oslo S er imidlertid ikke bare symbolsk. Et sted som FRØET bør være så tilgjengelig som mulig, for så mange som mulig. Ingen steder er det lettere å reise til kollektivt. Det gjør det enkelt både for barn, eldre og tilreisende fra inn- og utland å delta i det arbeidet og engasjementet som deles her.

FRØET kan være miljøets litteraturhus. Når det først er etablert vil alle spørre seg hvordan man klarte
seg uten tidligere. Akkurat som et frø, så kan det spre seg. Snart har alle de store byene i Norge sine
egne FRØ.
Et frø har en iboende sprengkraft. Men det vokser alle best når noen tar vare på det og gir det vann,
luft og næring. Det trenger at vi gir det plass.

status

Konkurranse avsluttet. Tildelt tredje plass.

oppdragsgiver

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene

kontorets rolle

Forslagsstiller

type

Idekonkurranse