Scroll Top

Utsikten bygg A og B

Utsikten er et boligområde som ligger på nordsiden av Reistad i Lier. Prosjektet innebærer prosjektering av bygg A og B, og er en del av en feltvis utbygging av området Utsikten-Bråtan. Omkringliggende felt er delvis ferdig utbygd med blokkbebyggelse, rekkehus og kjedede eneboliger.

Bygg A og B utgjør et sammenhengende boligbygg over fem etasjer, inkludert helt nedgravd parkeringskjeller, parkering på terreng og uteoppholdsarealer med lekeplass. Boligbygget omfatter 21 leiligheter, varierende fra 51 til 105 m2. Leilighetene har privat uteareal på balkong eller markterrasse med gode solforhold og en fantastisk utsikt mot vest ut over Lier og Drammen. Gjennom prosjektets utarbeidelse er det lagt vekt på gode bokvaliteter og visuell fremtoning. Hovedvolumet er «knukket» med en vinkel på 25 grader for tilpasning til et skrått terreng, og samtidig å bryte opp fasadelengden mot vest. Den øvre etasjen er tilbaketrukket mot vest, slik at byggehøyden fremstår som moderat og tilpasset skalaen til omkringliggende bebyggelse.

Status

Rammetillatelse gitt i oktober 2021. Grunnarbeid og anbudsfase pågår

oppdragsgiver

PRE Utsikten AS

kontorets rolle

ARK

type

Bolig, nybygg

Areal

BRA 2129 m2