Scroll Top

Haukåsen skole

Haukåsen skole er en spesialskole på Alna, med elever fra 1. – 10.trinn. Skolen ønsket å få bygd et atrium om til et lukket lekerom som elever kan benytte f.eks. i friminutter der det er mer hensiktsmessig å bruke tiden på lek i innerommet enn omfattende omkledning for å komme seg ut. Det er også bygd en mellomgang fra selve skolebygget til svømmehallen slik at elever og lærere kan komme seg tørrskodd fra det ene til det andre bygget.

Lekerommet er 400m2 og legger opp til både rolige stunder i sittesekker og med et fiberoptisk hjørne i den ene enden av rommet, og mer fart og spenning i de mer åpne delene. Man kan også spise lunsj eller ha noe undervisning ved bordene. Gulvet et utformet med stier, geometriske figurer og en «blomstereng» for å skape variasjon og inspirasjon til lek og læring. En takheis gjør at også elever med fysiske begrensninger kan komme seg opp på lekestativet og oppleve rommet fra et annet perspektiv. Under lekestativet henger flere sansepaneler, samt en «stjernehimmel» man kan se opp på, en speiltunnel og flere UV-leker. En fargevasker gjør at fargen på veggen under lekestativet endres over tid, og man kan også utforske hull i veggen fylt med leker, kosedyr og taktile stoffer og overflater.

Atriet er designet i tett samarbeid med Amajo, Aktiv Arena AS, og Inspiris.

status

Ferdigstilt 2015

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK og PGL

type

Rehab/nybygg av atrium/lekeareal, spesialskole

Areal

2 000 m2

Verdi/Byggekostnad

20 000 000,-