Scroll Top

Malmøgata

Tiltaket omfatter bygging av et sammenhengende parkeringsvolum under bakken, et sammenhengende næringsvolum i 1. etasje samt 2 boligvolumer over næringsetasjen.

Over næringsetasjen mot Malmøgata er det etablert et boligvolum på 4 etasjer. Over næringsbygget mot Gøteborggata er det etablert et boligvolum på 5 etasjer. Til sammen består bygget av 47 leiligheter. Gårdsrommet er etablert på taket av næringsetasjen, det vil si en etasje over gateplan. Tilkomst til gårdsrommet skjer via trapp fra Malmøgata som går i spalten mellom boligvolumene, samt via portrom fra Gøteborggata.

Det er etablert et gårdsrom på taket av næringsetasjen, samt takhage på det ene boligvolumet.

Både bygningens volum og dimensjoner er tilpasset til naboforhold og tomtesituasjon i indre by. Prosjektet skaper byliv og integrerer seg i byens kontekst både med tanken på proporsjoner og uttrykk av fasader. Både utformingen av gårdsrom og takterrasse skaper nye og spennende oppholdskvaliteter som supplerer boligens spennende planløsinger. Vindu fra gulv til tak gir et moderne uttrykk og skaper gode lysforhold i leilighetene.

Ihht reguleringsbestemmelsene er takene vurdert som del av byens taklandskap og behandlet som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk.

Fasaden i første etasje under bygg B har en åpen karakter mot Malmøgata med bruk av store glassfelt. Mot Gøteborggata trekkes glassfeltet rundt hjørnet for å markere næringen. Videre er fasaden noe tettere med innslag av glassfelt som tar igjen formatet på vinduene i boligetasjene. Det samme prinsippet er brukt i fasaden mot Malmøgata under bygg A.

Flest mulig leiligheter er gjennomgående. Store glassareal mot tilhørende balkong og vindusdimensjoner som går fra gulv til tak gir et moderne uttrykk og skaper gode lysforhold innenfor alle leiligheter.

Fasadene er kledt i sementplater der man har brukt front/bakside/snudd fiberretning for å skape et subtilt spill i fasaden ved bruk av èn platetype. I tillegg er det noen felter i treverk. Balkongrekkverk er kledt med en sortlakkert metallmesh som skaper et helhetlig uttrykk.

Status

Boliger ferdigstilt. Brukstillatelse utstedt 2016. Næringsdel 2017

oppdragsgiver

Malmøgata 1 AS / Stor Oslo Eiendom / Bundebygg

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Boliger og næring/kontor

Areal

6 500 m2

Verdi/Byggekostnad

150 000 000,-