Scroll Top

Jarbakken Borettslag

Prosjektet omfattet komplett rehabilitering av borettslagets fasader med utvidelse av balkonger og tilleggsisolering. Bakgrunnen for prosjektet var omfattende betongskader med risiko for avskallinger og nedfall av betongflak.

Opprinnelig fasadekledning av korrugerte stålplater er revet og ytterveggene er tilleggsisolert og utført med lys puss. De gamle vinduene er byttet til moderne vinduer. Balkongene er utvidet med 80cm i dybden og har fått omramming av trepanel og nye rekkverk i glass. I 1 etasjen er det etablert utgang til terreng fra ballkong.

Tiltaket har løst de tekniske problemer som dannet utgangpunktet for prosjektet. Samtidig har prosjektet redusert energiforbruket i boligene, skapt opplevet merverdi for beboere og løftet helhetsinntrykket av borettslaget.

Status

Ferdigstilt 2017

Kontorets rolle

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker

oppdragsgiver

Jarbakken Borettslag og Consolvo AS

type

Bolig, full fasaderehabilitering