Scroll Top

Baglerbyen – Konows gate

Regulering og utarbeidelse av bebyggelsesplan. Utbygging av 11 frittstående blokker inndelt i 4 faser hvorav Enerhaugen Arkitektkontor foresto prosjektering og oppfølging av bygging i 3 av fasene.

Byggetrinn 1, 2 og 3 nybygg boliger med tilhørende parkeringskjeller. Totalt 150 leiligheter (fase 4 Startbo konsept med ca 150 leiligheter).

status

Ferdigstilt 2006

oppdragsgiver

Veidekke Eiendom AS

Veidekke Entreprenør AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

150 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller

Areal

32 000 m2 

Verdi/Byggekostnad

300 000 000,-