Scroll Top

Brobyggeren – Enebakk

Enerhaugen Arkitektkontor deltok i 2020 i en arkitektkonkurranse om et nytt senter for EPRO – Enebakk Produkter. Deres formål er å gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening. Derfor ønsker de et moderne og fleksibelt bygg, som legger opp til uformelle møter mellom publikum og de som jobber der. De som jobber der skal være stolte av å vise frem bygget og å bli assosiert med det.

Forslaget til kontoret, «Brobyggeren», er et konsept bygget på en nyfortolkning av låven og låvebroen. Bygget er utformet med tanke på å forankre seg til stedet, og være identitetsskapende for virksomheten og nærmiljøet. Det nye hovedbygget vil bli et blikkfang med bygningskroppen som bygger bro over til kollen.

Bygget bygger også en bro mellom arbeid og sysselsetting gjennom tilrettelegging og inkludering. Utformingen av bygget inviterer til samspill og møter på tvers av grupperinger og aktiviteter, mellom EPRO og lokalsamfunnet. Bygget er et utstillingsvindu for egenproduserte varer og aktiviteter, samt et anlegg med stor takhøyde som skal inspirere, gi eierskap og skape tilhørighet. Møbler, inventar og deler av bygget kan lages på huset. Det skal være et oversiktlig bygg med en tydelig organisering og en sentral sosial kjerne. Områdets funksjon som gjenbruksstasjon videreføres og utvikles med flere funksjoner som trekker folk til området.

Bygget er fleksibelt utformet og gjør det mulig å dele inn i større og mindre rom. Funksjoner i bygget kan blant annet være bruktbutikk, vaskehall, undervisningsrom, kantine, resepsjon, treningsrom, garderober og storstue. Storstua vil være et naturlig samlingspunkt og et godt sted å oppholde seg, og sammen med takterrassen er det et velegnet lokale til utleie for store anledninger.

Forslaget fikk førsteplass for løsningsforslag og kom på andreplass samlet sett.

Status

Konkurranseforslag levert i 2020

oppdragsgiver

Enebakk Produkter AS

kontorets rolle

ARK

type

Næring, kontor, undervisning

Areal

BTA ca. 1500 m2