Scroll Top

Bånkall gård

Ombygging og konstruktiv sikring av verneverdig driftsbygning som er transformert til kulturhus for Bydel Grorud. Det er gjennomført omfattende sikring- og restaureringsarbeider utvendig. Innvendig er det utført omfattende ombyggingsarbeider med henblikk på tilrettelegging for besøksgård, kultur- og kafédrift. Bydel Grorud vil bruke stedet for nærmiljøaktiviteter som konserter, teater, revy og aktiviteter for eldre. Tidligere er også våningshuset på gården rehabilitert.

status

Ferdigstilt juni 2016

oppdragsgiver

Oslo kommune Kulturetaten

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK, PGL og BL

type

Kulturhus, kafé

Areal

2 000 m2

Verdi/Byggekostnad