Scroll Top

Holsts gate

Restaurering og ombygging av Sagene festivitetshus. Huset skal blant annet danne ramme om lokale korps-aktiviter herunder øving og konserter.

Prosjektet har involvert utgraving av kjeller med understørping av fundamenter, noe som har gitt plass for nye øverrom, og oppbevaring av instrumenter.

Det er inrettet kontor over scenen, samt lager med løfteplattform for instrumenter.

Salens fasader er tilbakeført til original fargesetting.

Fra Oslo kommunes nettsider:

Holsts gate 3 er bygget i årene 1896-97 for A/S Sagene Festivitetslokale. Stedet ble på folkemunne kalt «Afrika», og nevnes flere steder i Oskar Braaten sine bøker og skuespill. Fra 1898 var forsamlingslokalet utleid til Nordre Teater, og scenen ble utvidet i 1901.

I 1905 ble lokalet utleid til vekkelsesmøter. Eiendommen ble solgt til Foreningen for Indre Mission i Christiania i 1908, og forsamlingslokalet ble da omgjort til Indremisjonslokalet Emmaus. I 1917 ble eiendommen kirke for den nyopprettede Lilleborg Menighet, og det ble satt inn orgel på galleriet.

Fra 1927 har Oslo kommune stått som eier. I forbindelse med overtakelsen fikk kirkeinteriøret nytt korparti med korbue og maleri. Kirkefunksjonene flyttet i 1966 og huset ble forsamlingslokale.

Kulturetaten har siden 2012 rehabilitert Holstsgate 3, Sagene festivitetshus. Torshovkorpset og Sagene Janitsjar bruker i dag bygget. 

status

Ferdigstilt 2015

oppdragsgiver

Kulturetaten Oslo kommune

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK, PGL og BL

type

Kulturhus, øvingslokaler, kontor

Areal

1 500 m2

Verdi/Byggekostnad

12 000 000,-