Scroll Top

Haugenstien Barnehage

Åpen anbudskonkurranse om 4-avdelings barnehage i boligområde i bydel Alna. Barnehagen er en av de første plusshusbarnehagene i Oslo og produserer mer energi enn det bruker i løpet av et år. Reguleringsbestemmelsene anga at bebyggelsen skal ha flatt tak. Hovedformen er stram med vindusåpninger i ulike størrelser og høyder som myker opp uttrykket og refererer til funksjonen i bygget. Barnehagen ligger i en sydvestvendt skråning i et boligområde med store, åpne grøntarealer. Barnehagen og lekeplassen representerer en fortetting av boligområdet. En grønn skråning mellom adkomstvei og eksisterende bebyggelse fylles med ny aktivitet. Byggets plassering lengst oppe på tomten harmonerer med nabobebyggelsens plassering.Med denne plasseringen spiller bygget og lekeplassen sammen til en lett lesbar situasjon, og lekeplassen vil fylle det meste av tomten mellom kjøreadkomsten og bygget. Haugenstien barnehage vil gi barna en oppvekst i den grønne byen, og utformingen er inspirert av dette. Fasaden kles i trepanel i ulik bredde i en gråbrun fargetone og et inngangsparti i mur.

Planløsningen har adkomst til grovgarderober i 1. etg og videre opp trappen der barna fordeles videre utover i bygget på to sider av en felles kjerne før man møtes i et åpent fellesareal med spiseplass og god utsikt. På hver side av midtkjernen er det plassert to hjemmebaser med felles temarom i mellom. Fingarderober er spredt foran hver hjemmebase og blir en integrert del av lekearealene. Kjernen består av kjøkken og våtrom mens personalromm, lager og teknisk er plassert i underetasjen. Uteboder for sykler er en forlengelse av barnehagen mens lekebod er plassert innenfor hovedporten. Bygget er sertifisert som Breeam Excellent etter Breeam NOR 2012.

Status

Ferdigstilt 2017

oppdragsgiver

Omsorgsbygg Eiendom Oslo KF / HENT

kontorets rolle

Ansvarlig ARK 

type

4-avdelings Barnehage

Areal

1245 m2

Verdi/Byggekostnad

50 000 000 ,-