Scroll Top

Malerhaugen

Revitalisering av verneverdig gårdstun i Oslo.

Rehabilitering av tre bevaringsverdige bygninger i mur og tre, samt nybygg av rekkehus i samme fotavtrykk som tidligere vognskjul og driftsbygninger.

Hus A – Eksisterende bevaringsverdig hovedbygg i pusset tegl, 6 boliger

Hus B/C – Utbedring og ombygging av tidligere bevaringsverdig hønsehus/garasje til rekkehus over to plan med vertikaldelte leiligheter.

Hus D – Eksisterende bevaringsverdig hovedbygg i panelt tømmer, 6 boliger

Hus E – Tidligere revet skur/uthus nordvest for hønsehuset erstattes av nytt rekkehus, 4 boliger.

Hus F – Riving av eksisterende driftsbygning, og erstatting av dette med nybygd rekkehus, 7 boliger.

status

Ferdigstilt 2013

oppdragsgiver

Malerhaugen AS v/Stensrud og Partner AS

Bastia Eiendom AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK, (PGL)

type

Rehabilitering og nybygg, boliger

Areal

1 400 m2

Verdi/Byggekostnad