Scroll Top

Husebylåven

Husebylåven er et eldre låvebygg fra 1900‐tallet, og en del av et samlet kulturmiljø på Huseby gård i Skedsmo kommune. Prosjektet har til hensikt å transformere Husebylåven til et moderne kulturhus og møtested med lokaler for utstillinger, musikk, dans og scenefremføringer, bibliotek, aktivitetskjøkken og møterom.

Sentralt i arbeidet med et konsept for det framtidige kulturhuset er at det skal være et samlingssted som er inkluderende for alle. Hjertet i bygget er møteplassen; rommet hvor man kommer inn og kan sitte ned og ta en kaffe, og som forbinder alle de viktige funksjonene i bygget. Fra møteplassen kan man gå inn i biblioteket, ta trapp eller heis opp til utstillingslokalene på låvebroen eller henge fra seg i garderoben før man går inn i salen. Møteplassen i seg selv er også et rom for forskjellige typer aktiviteter og kan anvendes til brettspillkveld eller et uformelt stand-up show, tas i bruk i forbindelse med biblioteket eller høstfest på gården, og aktivitetskjøkkenet henvendes ut mot rommet og kan brukes til anretning og enkel servering. Frivillighetssentral og infosenter plasseres sentralt i møteplassen like ved hovedinngangen. Salen i huset kan anvendes både til akustisk og elektroforsterket musikk, og i bakkant av denne finner man støttefunksjoner som lager, toaletter og rengjøringsrom.

Det bærende arkitektoniske konseptet er å bevare og formidle byggets låvekarakter både innvendig og utvendig, samtidig med at det legges til rette for et moderne kulturhus hvor nyere bygningsdeler formidles med et kontrasterende uttrykk. Møteplassen er et dobbelthøyt rom hvor man umiddelbart kan avlese det fulle volumet av låvebygget, hvor den opprinnelige søyle-bjelkekonstruksjonen er eksponert, og man kan kikke helt opp til den originale låvebrua og se den gamle takkonstruksjonen. Nye framtredende elementer i møteplassen er kjøkkenet og boksen for frivillighetssentral, som i tillegg til å ha en friere form utføres delvis som spilevegg i eik i subtil kontrakts til opprinnelige konstruksjoner, delvis i beiset finèr og delvis som grønn mosevegg. Det opprinnelige, røffe låvepreget gjennomføres også i biblioteket og utstillingsarealene på låvebrua, mens salen blir et kompakt moderne rom utført som en black box scene med veggkledning som fungerer som akustiske reflektorer.

Status

Pågår

oppdragsgiver

Skedsmo kommune

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK og PGL

type

Kulturhus, øvingslokaler, kontor, bibliotek

Areal

1 200 m2