Scroll Top

Grorudveien 3-5

Prosjektet omfatter rehabilitering av tidligere arbeiderboliger på Grorud oppført på 1920-tallet. Granitten fra dette området var verdenskjent og ble brukt til datidens signalbygg: Løvene foran Stortinget, Slottet og Universitetet. Steinhoggerne selv var blant Groruddalens første arbeidsinnvandrere og var fattige. For å løse boligkrisen ble det i 1920–1930 bygget flere titalls hus, og det er to av disse som i  prosjektet har blitt innredet til møtelokaler for bydelsaktiviteter, kafédrift, utleiebolig, museum og kjøkken. Sammen med kirken, skolen, og den historiske parken rundt prestegården og Alna danner steinhoggerboligene et av Oslos fineste kulturområder.

status

Ferdigstilt 2012

oppdragsgiver

Kulturetaten Oslo kommune

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

Møtelokaler for bydelsaktiviteter

Areal

Verdi/Byggekostnad