Scroll Top

Steinspranget barnehage

7-avdelings barnehage over to etasjer for 126 barn i Steinspranget, Lambertseter.

Underetasjen inneholder stort aktivitetsrom for motorisk lek (med utgang til overdekket uteplass med tilhørende amfi), 2 verksted, vannlekerom, vestibyle vrimleareal (lek), kjøkken, toaletter, og div. drift. I tillegg er det heis og trapp opp til 1.et. og utgang til amfi/uteplass. Alle rom som ligger direkte ut mot vrimlearealet i U.et. vil kunne sambruke dette arealet.

1.etasjen inneholder alle innganger og tilhørende garderober med tilleggsfunksjoner, verksted, baser/hvilerom/spesialrom, hovedlekerom, kjøkken med spiseplasser (kantine), møterom for konfidensielle samtaler, vestibyle/torg, toaletter/stellerom og personalavdeling med alle tilhørende funksjoner. 

Bakgrunnen for todeling av barnehagen grunner i et ønske om å samle alle barna likestilt på 1.et. nivå, slik at det ikke blir noen ”der nede” eller ”der oppe”. Alle barna har sine innganger og baser på samme plan og det blir i tillegg en enkel logistikk med å ha hele personalavdelingen lokalisert på samme sted. Det blir også en oversiktlig og klar og god organisering mht møtet mellom foreldrene og de ansatte, i tillegg til møtet mellom foreldrene seg imellom. Disse møtes i/på vestibylen/torget i forbindelse med levering/henting av barna. 

Todelingen gir også en meget god plassering på tomten, da terrenget tas opp på en fin måte, og bygget fremstår som en lavmælt bygning i 1.et. mot Steinspranget.

status

Ferdigstilt 2009

oppdragsgiver

Oslo kommune Omsorgsbygg KF

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Barnehage

Areal

1 100 m2

Verdi/Byggekostnad