Scroll Top

Svendstuen skole

Omfattende fasaderehabilitering av Svendstuen Skole. 

Nytt fasadekonsept omfatter:

– Fasadeplatene av farget fibersement som gir et  lekent spill i fasadene.

– Høy pusset sokkel for beskyttelse mot vann og slitasje.

– Utskifting av samtlige vinduer.

– Tilleggsisolering

– Mekanisk solavskjerming.

– Ny takpapp og nye beslag.

I tillegg er det laget nytt system for overvannshåndtering, med bl.a. fordrøyningsmagasin under skolegården.

Bakgrunnen for rehabiliteringen var omfattende problemer med fukt i tidligere bordkledning og  generell dårlig håndtering av overvann.

Tiltaket er prosjektert i samarbeid med Hjellnes Consult og utført av Oslo Byggentreprenør.

status

Ferdigstilt 2015

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Fasaderehabilitering av barneskole

Areal

Verdi/Byggekostnad

24 000 000,-