Scroll Top

Baggerødbanen barnehage

Espira Baggerødbanen var den første i det som har blitt en lang rekke barnehager Enerhaugen Arkitektkontor har tegnet for Espira.  Vi er glade for samarbeidet med Espira, som ønsker å lage gode og velfungerende barnehager.

Baggerødbanen barnehage ligger på en del av en idrettsplass. Barnehagens utearealer er fint opparbeidet,  brukes av nærområdet etter barnehagens stengetid  og er et fint tilskudd til områdets fellesområder.

Barnehagen har 8 avdelinger og er utformet med hovedinnganger til garderober og fire avdelingene fra hver av kortsidene, avdelingsarealer er lagt ut mot fasadene mot nord og syd. Fellesarealene er samlet og rommer tumlerom og stort fellesrom, samt produksjonskjøkken . Teknisk rom ligger i 2.etasje over kjøkkenet.. Nybyggets utforming føyer seg til landskapet på den nokså flate Baggerødbanen. Det lave, grønne sedumtaket blir en del av  det grønne landskapet omkring. Taket er  avrundet og  bygger seg opp  som en haug  som er høyest  over fellesarealene. På terrassene foran avdelingene og fellesrom er det bakgrunnsbelyste skjermvegger i fargerik polykarbonat.

 

Personalavdeling, kontorer og varemottak er lagt til et eget bygg nærmest adkomst og parkeringsplass. En glassgang  danner forbindelse til resten av barnehagen.

Status

Ferdigstilt 2015

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

Barnehage

Areal

2 100 m2

Verdi/Byggekostnad

55 000 000,-