Scroll Top

Bøler bad

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har totalrehabilitert Bøler Bad – med Viking Entreprenør som totalentreprenør og Enerhaugen Arkitektkontor som ansvarlig søker og prosjekterende.

Badet er et av Oslos mest populære bad og har mange besøkende. Bassenget er på 12,5m x 25m og er et varmtvannsbasseng på 32°C. Badet sto ferdig i 1980 og er oppført på byantikvarens gule liste sammen med nabobyggene Bøler samfunnshus og Bøler bibliotek. Samfunnshuset og biblioteket ble tegnet av den kjente norske arkitekten Sverre Fehn. Badet er i stil og materialbruk tilpasset nabobyggene slik at de tre bygningskroppene til sammen fremstår som et helhetlig bygningsmiljø.

Hensikten med rehabiliteringen var å gi badeanlegget et nytt og moderne uttrykk med nødvendige oppgraderinger av svømmebasseng og tilhørende garderober, HC-tilpasninger, utvidelse av teknisk rom og samtidig som mye av anleggets eksisterende planløsning er beholdt. Anlegget har fått en utforming som er inviterende og inkluderende for alle befolkningsgrupper. Videre er det lagt vekt på robuste og moderne løsninger som gir mer brukervennlighet og langsiktig, bedre driftsøkonomi. De mest omfattende endringene innebærer:

  • Nytt klimaskall
  • Innsetting av nytt stålbasseng
  • Ny romløsning for publikumsgarderober
  • Utvidelse av teknisk rom med tilbygg i kjelleretasje ved utgraving av terrenget

 

Bildene av byggets innside er tatt av Lars-Henrik Milert.

Status

Ferdigstilt

oppdragsgiver

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

kontorets rolle

Prosjekterende og ansvarlig SØK

type

Badeanlegg, totalrehabilitering, tilbygg

Areal

Ca. 1300 m2