Scroll Top

Vedderheia barnehage

Nye Vedderheia barnehage er et supplement til allerede eksisterende treavdelings barnehage i nærheten, på Vedderheia Nord i Søgne kommune. Utvidelse av eksisterende barnehage i form av tilbygg viste seg vanskelig, og dermed ble det altså en helt ny barnehage på en tomt i samme område. Det nye bygget har også tre avdelinger, med tilhørende grupperom og felles lekeareal, samt kjøkken og personalfunksjoner.

Det var en krevende tomt med store høydeforskjeller. Barnehagen ble plassert i overgangen mellom to høyder på hver side av en kløft midt på tomten. Dette ga en bedre terrengtilpasning og en romsligere atkomstsituasjon, samt at mer av den verdifulle vegetasjonen og naturtomta kunne bevares.

Barnehagen ble da liggende inni terrenget, med en underetasje med romslige boder og et utetoalett som kan benyttes uten at barna må inn gjennom rene soner i selve barnehagen. Hovedetasjen krager ut over deler av uteområdet og skaper overdekkede soner med rom for mer beskyttet lek og opphold.

Utformingen av fasadene er basert på flere av boligene rundt tomta, både når det kommer til detaljering og materialvalg. Det er en kombinasjon av stående og liggende panel i ulike dimensjoner og naturlige farger. Ytterdører og vindusomramming skaper en kontrast med en skarp guloransje farge, både inne og ute.

Status

Ferdigstilt 2018

Kontorets rolle

Ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdigstilling. Oppfølging byggeplass.

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

type

Barnehage, nybygg

Areal

BYA = 460m2, BTA = 530m2