Scroll Top

Daglig leder i enerhaugen arkitektkontor

Enerhaugen Arkitektkontor er et veletablert selskap, som siden 1985 har vært engasjert i et stort spektrum av oppgaver innenfor arkitektur og byutvikling. Hovedtyngden av våre oppdrag er i dag prosjektering av skoler, boliger, barnehager og bygg til kulturformål. I tillegg driver vi aktivt med regulering, rehabilitering og antikvarisk restaurering.

Vi søker en samlende og inspirerende daglig leder til våre 35 medarbeidere og ledere, med et sterkt engasjement for arkitektur, mennesker og utvikling av virksomheten.

 

Formål med stillingen

Daglig leder vil lede og utvikle arkitektkontoret sammen med ledergruppen, i tråd med styrets forventninger og vedtatte mål og strategi.

 

Overordnede ansvarsoppgaver vil være å arbeide sammen med lederne for å;

  • Samle og inspirere medarbeiderne og lederne til å levere gode oppdrag med høy kvalitet og til å utvikle seg faglig
  • Styrke kundeporteføljen gjennom god relasjonsbygging med eksisterende og nye kunder
  • Fortsette å bygge arkitektkontorets posisjon og omdømme
  • Styrke arkitektkontorets relevans gjennom design og arkitektur som oppdragsgivere og samfunnet oppfatter som fornyende og bærekraftig
  • Sikre at våre prosjekter gjennomføres med avtalt kvalitet, tid og lønnsomhet, og til oppdragsgivers tilfredshet
  • Fortsette å bygge god kultur med forankring i organisasjonens verdier
  • Fortsette å bygge en organisasjon som evner å beholde, utvikle og tiltrekke dyktige medarbeidere
  • Oppnå effektiv drift og god lønnsomhet

 

Erfaringer

Det er ønskelig at du er en trygg og erfaren leder med gode lederferdigheter.

Du har arbeidet i arkitektbransjen, alternativt med prosjektering, engineering, planlegging eller annen relevant konsulentvirksomhet hvor spisskompetanse, prosjekter og nært samarbeid med kunder har vært fokuset.

 

Personlighet og egenskaper
Du er til stede for andre og er en god lytter. Du skaper energi og inspirasjon. Du evner å utfordre og samle ledere og medarbeidere. Som leder er du også visjonær og strategisk, og du evner å bygge og utvikle organisasjonen sammen med andre.  Overfor markedet og kundene er du profesjonell, kundeorientert og en dyktig relasjonsbygger.

Kompetanse

Du har utdannelse som sivilarkitekt eller tilsvarende.

 

Søknadsfristen er 7. desember.
Søknaden sendes til Birthe Tåsåsen; birthe@businessinspirator.no

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Daglig leder Bente Nygård tlf. 459 53 434, og til Business Inspirator AS ved Kjersti J. Steinskog tlf. 911 65 888 eller Konrad Magnus tlf. 913 69 544.
Alle henvendelser behandles konfidensielt om ønskelig.