Scroll Top

sosialt engasjement i en fremgangsrik periode

Oppdragsmengden var utover i 1980-tallet sterkt økende. I perioder var arbeidsmengden så stor at det var behov for hjelp av gode venner som i kortere eller lenger tidsrom kom inn som freelancere. På det meste talte kontoret i denne perioden 15 medarbeidere. Kontorets hovedfokus var på det påtrengende behovet som var akkumulert for oppgradering og revitalisering av bebyggelsen i de sentrale delene av Oslo østkant, samt på generell boligbebyggelse og alle typer nyttebygg med sosial profil. Boligetaten i Oslo kommune var i starten en god og stabil oppdragsgiver, i så måte var «Doaksjonen» (en oppgradering av sanitærfasilitetene i mange av Oslos eldre bygårder som alternativ til riving), en oppgave som ga mening i det sosiale engasjementet som helt fra begynnelsen var utgangspunktet for og drivkraften bak kontorets arkitektgjerning. Bildet viser kontorlokalene i Sørliggata, hvor Enerhaugen holdt til i øverste etasje.