Scroll Top
Interiørfoto fra resepsjonen hos Enerhaugen Arkitektkontor

Kort om oss

Enerhaugen Arkitektkontor er et veletablert kontor lokalisert ved Carl Berners plass i Oslo. Siden 1985 har vi vært engasjert i et stort spekter av prosjekter innenfor arkitektur og byutvikling. Hovedtyngden av våre oppdrag ligger i dag innenfor prosjektering av skoler, boliger, barnehager og kulturbygg, regulering, rehabilitering og antikvarisk restaurering.

Enerhaugen Arkitektkontor ønsker å levere samfunnstjenlig og meningsfull arkitektur. Vi arbeider etter en velutviklet metodikk med fokus på et godt sluttresultat, hvor arkitektonisk kvalitet og merverdi for byggherre og sluttbruker vektes høyt. Vi legger stor vekt på et stabilt og godt arbeidsmiljø som grunnlag for en produktiv virksomhet.

Utsnitt av en plantegning

Kompetanse og kvalitet

Enerhaugen Arkitektkontor har bred arkitektfaglig kompetanse og utfører oppdrag i alle faser fra utredning og programmering, til regulering, prosjektering og byggeplassoppfølging. Vi har solid kompetanse innenfor arkitekturprosjektering, byggesakshåndtering og lang erfaring i å koordinere prosjektgrupper eller inngå i tverrfaglig samarbeid.

Enerhaugen Arkitektkontor har sentral godkjenning innenfor flere godkjenningsområder med hovedområdene «Ansvarlig søker» og «Prosjektering Arkitektur» i tiltaksklasse 3.

Vi sikrer kvalitet i våre prosjektet gjennom vårt kvalitetssikringssystem EAKS, som baserer seg på Arkitektbedriftenes bransjesystem MAKS10.

Tre menn snekrer et uthus sammen

Kunnskapsbedrift

Enerhaugen Arkitektkontor er en kunnskapsbedrift hvor våre styrker og fortrinn ligger blant våre medarbeidere og deres faglige egenskaper, erfaringer og samarbeidsevner. Vi satser aktivt på faglig utvikling av medarbeidere og aktiv kunnskapsdeling, gjennom ekstern kursing og interne seminarer.

Vi tror på at høy medarbeidertrivsel er et godt utgangpunkt for faglig utvikling, stabilitet og produktivitet og legger stor vekt på å vedlikeholde og utvikle et godt arbeidsmiljø. Det sterke sosiale fellesskapet ivaretas blant annet med årlige studieturer med faglig inspirasjon, sosiale arrangementer, og faste yogatimer som bidrar til å forebygge skader og sykefravær.

Et bord dekt for rekemåltid

Kundeforhold

Enerhaugen Arkitektkontor har en høy gjennomføringsevne og vi bistår våre kunder fra utvikling av prosjekter fra konsept til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.

 Vi er en solid og trygg samarbeidspartner for alle typer kunder i store og små oppdrag. Gjennom oppdrag fra private, kommunale og statlige oppdragsgivere, og rammeavtaler har vi opparbeidet et høyt kunnskapsnivå hvor vi sikrer et godt sluttresultat. Et godt sluttresultat og fokuset på å skape merverdi, samt imøtekomme kvalitetskrav og forventninger, er svært viktig i vårt arbeid.

En gruppe sitter og diskuterer inne på et møterom på Enerhaugen Arkitektkontor

Verktøy

Vi bruker ulike typer medier tilpasset hver prosjektfase og hva oppgaven krever; fra skisseblokk til arbeidstegninger. All prosjektering og tegningsproduksjon utføres digitalt, hovedsakelig i 3D.

Vi har lang erfaring med DAK og BIM-prosjektering, også som BIM-koordinator. Vi har flere BIM teknikere blant våre medarbeidere for å sikre et godt samarbeid og koordiner av øvrig prosjekterende.

Med utgangpunkt i DAK modeller fremstiller vi visualiseringer til presentasjoner, eller fysiske modeller på eget verksted, blant annet med 3D-printer.

Vi bruker også Virtual Reality, der man med Oculus Rift VR-utstyr har muligheten til å bevege seg i 1:1 i 3D-modellen.

historie

Enerhaugen Arkitektkontor ble stiftet i 1985 i en nedlagt melkebutikk i Tøyengata 21, av Robert Lorange, Birger Dahl og Harald Krokstrand. Kontoret opplevde både hardt vær og fremgangstider. Arkitektgjerningen var fra starten av forankret i et sterkt sosialt engasjement, og arbeidet omfattet alt av revitalisering av sentral bebyggelse på Oslos østkant, generell boligbebyggelse og nyttebygg med sosial profil.

Det sosiale engasjement ble en av grunnpilarene for Enerhaugen Arkitektkontor, med ønsket om å skape gode bomiljøer og en bærekraftig byutvikling. Siden starten i 1985 vokste kontoret etterhvert seg ut av de opprinnelige rammene på Enerhaugen. Vi holder i dag til ved Carl Berners Plass hvor vi i 2015 feiret kontorets 30 års-jubileum. Enerhaugen Arkitektkontor AS er i dag en partner- og medarbeidereid bedrift der eierskapet er fordelt på mange aktive personer som alle er en del i kontorets daglige drift.