Scroll Top

Nye partnere

Kontoret er igjen i godt gjenge og flere nye medarbeidere er ansatt. Tiden er moden for å invitere flere partnere med på laget. I 2002 blir Rune Slaastad og Bente Nygård tilbudt partnerskap og takker ja til å bli en del av kontorets ledelse i tiden framover.

Kontoret er igjen i god gjenge og flere nye medarbeidere er ansatt, og nå er tiden også moden for å invitere flere partnere med på laget. I 2002 blir Rune Slaastad og Bente Nygård tilbudt partnerskap og takker ja til å bli en del av kontorets ledelse i tiden framover.