Scroll Top

Enerhaugen ror seg ut av hardt vær

Det så mørkt ut en stund, men i oppblåsbar livbåt og med en ny ansatt ser Enerhaugen Arkitektkontor atter lysere på tilværelsen og oppdragsmengden, og årene framover skal bringe stødig vekst og nye utfordringer. Det var omstillingsmarkedet med offentlige tiltaksmidler som gjorde det mulig å utvide oppdragsmengden med utradisjonelt arkitektarbeid og komme oss over kneika. Vi deltok i sekretæriatsfunksjoner i Miljøbyen Oslo, Akerselva Miljøpark og som planleggere i Bydel Gamle Oslo. Kontoret arrangerte bl.a. et ettårig kurs innen kulturminnevern for arkitekter som var rammet av arbeidsledighet i samarbeide med Byantikvaren.
Kontorets fire medarbeidere i gummibåt

Det så mørkt ut en stund, men i oppblåsbar livbåt og med en ny ansatt ser Enerhaugen Arkitektkontor atter lysere på tilværelsen og oppdragsmengden, og årene framover skal bringe stødig vekst og nye utfordringer.