Scroll Top

Å ha tariff er et samfunnsansvar!

Vår daglige leder, Bente Nygård, ble intervjuet i arkitektnytt angående tariffavtalen mellom arkitektbedriftene i Norge og Afag.  Tall fra Arkitektbedriftene viser at det bare er 70 arkitektbedrifter i Norge som har en tilknytning til denne. Enerhaugen arkitektkontor har «alltid» vært knyttet til denne avtalen. Avtalen bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsforholdene. Bente forklarer hvordan det ikke bare handler om lønn, men at det også handler om å se verdien av å stå sammen om å løse oppgaver, kontra det å være en samling enkeltindivider.

– De ansatte er, i tillegg til kundene, vår aller viktigste ressurs, og etterutdanning er helt avgjørende for å være konkurransedyktige i markedet,  forteller Bente i intervjuet. Tariffavtalen gir ansette rett til minimum 30 timers kompetanseheving og/eller etterutdanning, og dette er noe vi i Enerhaugen benytter oss av.

Når man er  tilknyttet en tariffavtale, bindes man av årlige, sentrale forhandlinger mellom avtalepartene, det vil si arbeidstaker- og arbeidsgiverorgansiasjonene. Vi i Enerhaugen har en tillitsvalgt som fungerer som mellomledd mellom ledelse og de ansatte. Dette gir gode rammer rundt samarbeidet og en kontinuitet med jevnlige møter og jevnlige samarbeidsoppgaver, og det slår positivt ut dersom det skulle være konflikter eller vanskelige oppgaver vi står overfor, forklarer Bente i intervjuet.

Du kan lese hele intervjuet her: https://www.arkitektnytt.no/nyheter/a-ha-tariff-er-et-samfunnsansvar