Scroll Top

Åpning av Haugen skole

Endelig åpning av nye Haugen Skole! Vi har jobbet med prosjektet fra planleggingsfasen i 2011 til ferdig bygg. Det har vært et komplekst og utfordrende prosjekt med rehabilitering av hovedbygget, gymbygget og grendeskolen, samt ett nybygg. Fasadene og innvendig romstruktur i eksisterende bygg er vernet og bevart. Resultatet etter oppgraderingen er mer dagslys inn i lokalene, flere tverrforbindelser, bedre lesbarhet og orienteringsmulighet.

Til skolestart i år sto hele skolen ferdig, og åpningen ble besøkt av både ordfører Marianne Borgen og byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Vi ønsker ansatte og elever lykke til i de nye og oppgraderte lokalene.

http://groruddalen.no/kultur/storfin-apning-av-haugen-skole/19.23277