Scroll Top

generasjonsskifte på trappene

Det er ikke så mange år til de 3 grunnleggende partnerne trer av med pensjon, og i den forbindelse blir det tilbudt partnerskap til Ines Habrecht, Espen Heier og Lars Gammelager. I tillegg gjøres det endringer i struktureringen av organisasjonen, slik at alle som har vært ansatt hos Enerhaugen i mer enn 1 år får mulighet til å kjøpe aksjer, og dermed muligheten til å investere i framtiden til kontoret og sterkere tilhørighet til fellesskapet.
Portrett av de nye partnerne

Det er ikke så mange år til de 3 grunnleggende partnerne trer av med pensjon, og i den forbindelse blir det tilbudt partnerskap til Ines Habrecht, Espen Heier og Lars Gammelager. I tillegg gjøres det endringer i struktureringen av organisasjonen, slik at alle som har vært ansatt hos Enerhaugen i mer enn 1 år får mulighet til å kjøpe aksjer, og dermed muligheten til å investere i framtiden til kontoret og sterkere tilhørighet til fellesskapet.